Σχετικά με το GOVMAP

Σχετικά με το GOVMAP

Το GOVMAP είναι ένας χάρτης αναζήτησης με χρήσιμα στοιχεία για όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες. Βρίσκοντας την Δημόσια Υπηρεσία που επιθυμεί ο πολίτης μπορεί να βρει στοιχεία, όπως Ωράρια και Τηλέφωνα επικοινωνίας, καθώς και να Αξιολογήσει το τμήμα που τον εξυπηρέτησε.

Καταχωρήθηκε σε GOVMAP