Κατηγορία:ΔΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ E-mail doyaathinon@1836.syzefxis.gov.gr Fax 2105221641, 2105221306 Γραμματεία 2105272764 Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2105272702, 2105272703, 2105272704, 2105272705, 2105272706, 2105272707 Εισόδημα 2105272750, 2105272751, 2105272752, 2105272753, 2105272756, 2105272758, 2105272759 Ελεγχος 2105272716, 2105272776, 2105272777, 2105272779, 2105272780, 2105272787, 2105272794, 2105272757, 2105272760, 2105272726, 2105272727 Ελεγχος Προϊστάμενος 2105272791 Εξοδα 2105272715 Επιμελητής 2105272772, 2105272774 Εσοδα…

Δείτε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ E-mail syzefxis.2084@n3.syzefxis.gov.gr Fax 2313331846 Fax ( Εσοδα ) 2313331853 Αυτοκίνητα 2313331839 Βεβαίωση 2313331852 Γραφείο Εκπρόθεσμων Διακοπών 2313331823, 2313331824 Διαχείριση – Ταμείο 2313331845 Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2313331826 Εισόδημα 2313331829, 2313331833, 2313331834, 2313331830, 2313331831, 2313331832 Εκδότες 2313331842 Εκκαθαρίσεις 2313331830, 2313331831 Επιστροφές-Διαγραφές 2313331851 Εσοδα Προϊστάμενος 2313331844 Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην…

Δείτε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ E-mail syzefxis@2396.syzefxis.gov.gr Fax 2413510151 Αυτοκίνητα 2413510150 Αυτοψίες 2413510134 Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2413510156, 2413510157, 2413510158, 2413510159, 2413510170 Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2413510145, 2413510111 Εισόδημα 2413510181, 2413510182, 2413510187, 2413510188 Ελεγχος 2413510161, 2413510162, 2413510165, 2413510166, 2413510167, 2413510179, 2413510185, 2413510186 Επόπτης Ελέγχου 2413510149, 2413510178 Εσοδα 2413510118, 2413510121, 2413510125, 2413510127, 2413510128,…

Δείτε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ E-mail syzefxis@2697.syzefxis.gov.gr Fax 2610220183, 2610622928 Γραμματεία 2610623441, 2613621100 Διαχείριση 2610622928 Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2610622928 Εισόδημα 2610226289, 2610224841 Ελεγχος 2610226086, 2610622172, 2610622927, 2610273795, 2610623440 Επόπτης Ελέγχου 2610277286 Εσοδα 2610277152 Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2610272843 Λογιστικό 2610277152 Προϊστάμενος 2610277010 Πρωτόκολλο 2610623560 Υποδιευθυντής 2610622173 Φ.Π.Α. 2610279817

Δείτε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ E-mail syzefxis@1943.syzefxis.gov.gr Fax 2104285857, 2104286074 Αυτοκίνητα 2132102735 Βεβαίωση 2132102721 Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης – Διοικητική εκτέλεση 2132102733, 2132102773, 2132102774, 2132102775, 2132102776, 2132102777, 2132102778, 2132102779 Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης – Ενδικα μέσα 2132102729, 2132102731, 2132102732 Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2132102730, 2132102739 Διπλότυπα 2132102725, 2132102726 Εισόδημα 2132102742, 2132102744, 2132102745,…

Δείτε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ E-mail doy.a-peristerioy@1861.syzefxis.gov.gr Fax 2105756444 Γραμματεία – Πρωτόκολλο 2105711251 Διαχείριση 2131609719, 2105775892 Εισόδημα 2131609730, 2131609731, 2131609732, 2131609733, 2131609734, 2105739353 Επιμελητής 2105736595 Εσοδα 2131609722, 2131609723, 2131609724, 2131609725, 2131609726, 2105775081 Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2131609714, 2105711259 Κεφάλαιο 2131609717, 2105763100 Μητρώο 2131609714, 2105711259 Προϊστάμενος 2105720541 Ταμείο 2131609719, 2105775892 Φ.Π.Α. 2131609716, 2131609728,…

Δείτε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ E-mail syzefxis@1852.syzefxis.gov.gr Fax 2109810892 Fax ( Κλιμάκιο ) 2109833249 Αυτοκίνητα 2131607525, 2131607512, 2131607513, 2109834958, 2109834959, 2109827408, 2131607532, 2131607503 Γραμματεία 2109837543 Διαχείριση 2109886117 Διοικητικής & Μηχ/κής Υποστήριξης – Μητρώο 2131607511, 2109854214 Εισόδημα 2131607525, 2131607512, 2131607513, 2109834958, 2109834959, 2109827408, 2131607532, 2131607503 Εσοδα 2131607504, 2109834348, 2109832881, 2109832033, 2109810615 Εσοδα Προϊστάμενος 2109851416…

Δείτε περισσότερα

  ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ E-mail syzefxis@1859.syzefxis.gov.gr Fax 2102690104 Γραμματεία 2102648600 Διαχείριση 2102648624, 2102648625 Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2102648611, 2102648612, 2102648613, 2102648635, 2102648648, 2102648649, 2102648650, 2102648670, 2102648675, 2102648696, 2102648697, 2102648698 Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2102648615 Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2102648662 Εισόδημα 2102648641, 2102648642, 2102648645, 2102648647, 2102648682, 2102648683, 2102648687, 2102648688 Ελεγχος…

Δείτε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ E-mail doy.agrinioy@2690.syzefxis.gov.gr Fax 2641045354 Fax ( Γραμματεία ) 2641363842 Fax ( Δικαστικό ) 2641363834 Αυτοκίνητα 2641363848, 2641022460 Βεβαίωση 2641363819 Γραμματεία 2641363845, 2641023211 Διαχείριση 2641363832 Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2641363817, 2641363820, 2641363827, 2641363828, 2641363831, 2641059277, 2641058852, 2641031742 Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2641363818 Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2641363824…

Δείτε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ E-mail syzefxis@1860.syzefxis.gov.gr Fax 2105616800 Γραμματεία 2131609520, 2105616140 Διαχείριση 2105616126 Διοικητικής & Μηχ/κής Υποστήριξης – Μητρώο 2105616177 Εισόδημα 2131609514, 2131609516, 2131609518, 2105616864, 2105616866, 2105616867 Εσοδα 2131609504, 2131609507, 2131609508, 2105616364, 2105616365, 2105616616 Εσοδα Προϊστάμενος 2131609506, 2105616603 Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2105616046, 2131609519 Κεφάλαιο 2131609502, 2105616653, 2105616654 Μητρώο 2131609513 Προϊστάμενος…

Δείτε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ E-mail syzefxis@2693.syzefxis.gov.gr Fax 2691025899 Αυτοκίνητα 2691362317, 2691362318, 2691028443 Βεβαίωση 2691362342, 2691023911 Γραμματεία 2691362300, 2691061455 Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2691362329, 2691020188 Εισόδημα 2691362305, 2691362307, 2691362316, 2691362338, 2691021042, 2691026472 Εξοδα 2691362342, 2691023911 Εσοδα 2691362324, 2691362328, 2691022298 Εσοδα Προϊστάμενος 2691362327, 2691029867 Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2691362332, 2691020749 Κεφάλαιο 2691362331,…

Δείτε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ E-mail syzefxis@1858.syzefxis.gov.gr, dnthsdoyamarousiou@1858.syzefxis.gov.gr Fax ( Γραμματεία ) 2106121998 Fax ( Εσοδα ) 2106122307 Fax ( Κεφάλαιο ) 2106122278 Αυτοκίνητα 2131609103, 2106120347 Βεβαίωση 2108023000 Γραμματεία 2131609101, 2106122389 Διαχείριση 2108023000 Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2108028150 Εισόδημα 2131609113, 2131609127, 2106122274, 2106122335, 2106128077, 2108050527, 2106122544 ΕΝΦΙΑ 2131609118, 2108052066 Εσοδα 2131609142, 2131609139,…

Δείτε περισσότερα

Αξίζει να δείτε


– Selida – Υπηρεσίες SEO.

– Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων για όλες τις μάρκες. 
Kritos Parts.