ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail syzefxis@2396.syzefxis.gov.gr
FAX 2413510151
Αυτοκίνητα 2413510150
Αυτοψίες 2413510134
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2413510156, 2413510157, 2413510158, 2413510159, 2413510170
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2413510145, 2413510111
Εισόδημα 2413510181, 2413510182, 2413510187, 2413510188
Ελεγχος 2413510161, 2413510162, 2413510165, 2413510166, 2413510167, 2413510179, 2413510185, 2413510186
Επόπτης Ελέγχου 2413510149, 2413510178
Εσοδα 2413510118, 2413510121, 2413510125, 2413510127, 2413510128, 2413510129, 2413510122, 2413510124, 2413510140, 2413510141, 2413510142
Εσοδα Προϊστάμενος 2413510117
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2413510147
Κεφάλαιο 2413510159, 2413510161, 2413510162, 2413510163, 2413510164, 2413510184
Μητρώο 2413510133, 2413510136
Προϊστάμενος 2413510137
Πρωτόκολλο 2413510175, 2413510177
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2413510169
Τ. Π. και Δανείων 2413510171, 2413510172
Τεχνική Διαχείριση 2413510110
Υποδιευθυντής 2413510152
Φ.Π.Α. 2413510153

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα

-

Τρίτη

-

Τετάρτη

-

Πέμπτη

-

Παρασκευή

-

Σάββατο

-

Κυριακή

-

Διεύθυνση

Η Διεύθυνσή μας:

Χατζημιχάλη 81 Λάρισας

GPS:

39.62888969999999, 22.39718579999999

Ιστός:
Πατήστε το κουμπί για να δείτε τον χάρτη.