ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail syzefxis@2693.syzefxis.gov.gr
FAX 2691025899
Αυτοκίνητα 2691362317, 2691362318, 2691028443
Βεβαίωση 2691362342, 2691023911
Γραμματεία 2691362300, 2691061455
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2691362329, 2691020188
Εισόδημα 2691362305, 2691362307, 2691362316, 2691362338, 2691021042, 2691026472
Εξοδα 2691362342, 2691023911
Εσοδα 2691362324, 2691362328, 2691022298
Εσοδα Προϊστάμενος 2691362327, 2691029867
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2691362332, 2691020749
Κεφάλαιο 2691362331, 2691023443
Μητρώο 2691362337, 2691025315
Προϊστάμενος 2691362339, 2691025921
Πρωτόκολλο 2691362334, 2691025810
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2691362306, 2691022297
Τ. Π. και Δανείων 2691362342, 2691061665
Ταμείο 2691362340, 2691062340
Φ.Π.Α. 2691362317, 2691362318, 2691028443

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα

-

Τρίτη

-

Τετάρτη

-

Πέμπτη

-

Παρασκευή

-

Σάββατο

-

Κυριακή

-

Διεύθυνση

Η Διεύθυνσή μας:

Κανελλοπούλου 36 Αίγιο

GPS:

38.24850929999999, 22.0918279

Ιστός:
Πατήστε το κουμπί για να δείτε τον χάρτη.