ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail syzefxis@1843.syzefxis.gov.gr
FAX 2108843670, 2108837980
Αυτοκίνητα 2131607312, 2108843475
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2108252046, 2108842372, 2107226286
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης 2131607300, 2131607302, 2131607303, 2108841108
Εισόδημα 2131607318, 2108252067
Ελεγχος 2131607322, 2131607323, 2131607319, 2108825976, 2108841710
ΕΝΦΙΑ 2108812897
Επόπτης Ελέγχου 2131607314, 2108842366
Εσοδα 2131607302, 2108843947, 2108829460
Κεφάλαιο 2131607320, 2108825075
Προϊστάμενος 2131607301, 2108843009
Πρωτόκολλο 2131607303, 2108252225
Ταμείο 2108220510
Υποδιευθυντής 2131607317, 2108843184
Φ.Π.Α. 2131607312, 2108843475

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα

-

Τρίτη

-

Τετάρτη

-

Πέμπτη

-

Παρασκευή

-

Σάββατο

-

Κυριακή

-

Διεύθυνση

Η Διεύθυνσή μας:

Λευκάδας 47α και Ευελπίδων Αθήνα

GPS:

37.9957542, 23.73970840000004

Ιστός:
Πατήστε το κουμπί για να δείτε τον χάρτη.