ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

,

Διεύθυνση & Στοιχεία


Διεύθυνση

Αριστοτέλους 15-17 / 54 624 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

GPS

40.6344775, 22.942644100000052

Τηλέφωνο

Ιστοσελίδα


Τηλέφωνα – Ωράριο – Email – Επικοινωνία

Πληροφορίες για Δημόσιες Υπηρεσίες

Περιοχή
Κατηγορία ,

Ώρες λειτουργίας

Πληροφορίες

   Τηλέφωνο        Fax
 THΛEΦΩNIKO KENTPO  2310 – 294.700-999
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  2310 – 275.491
  2310 – 294.733
 Γραμματεία Δ/ντή  2310 – 270.748  2310 – 233.000
  2310 – 294.734
 YΠOΔIEYΘYNΣH ΔIOIKHTIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΔIEYΘYNTHΣ  2310 – 266.402  2310 – 225.062
  2310 – 294.732
 Tμήμα Προσωπικού – Προϊστάμενος  2310 – 294.728
 Υπάλληλοι  2310 – 294.729
 Πρωτόκολλο  2310 – 294.737 – 738
  2310 – 294.928
 Διεκπεραίωση – Ταχυδρομείο  2310 – 294.741
 Νομική Υπηρεσία  2310 – 294.736
  2310 – 294.954
 Τμήμα Γραμματείας & Συλλογικών Οργάνων (Προϊστάμενος)  2310 – 294.731
 Υπάλληλοι  2310 – 294.730
  2310 – 294.905
 Tμήμα Eποπτείας Kτιρίων (Προϊστάμενος)  2310 – 294.881
 Τμήμα Επιμελητείας (Προϊστάμενος)  2310 – 294.763
 Τμήμα Επιμελητείας (Υπάλληλοι)  2310 – 294.761
  2310 – 294.762
  2310 – 294.764
  2310 – 294.933
 Αποθήκη Υλικού (Πόντου 54 – Μενεμένη)  2310 – 754.867
 Φωτοτυπίες  2310 – 294.997
 Τμήμα Ενημέρωσης Κοινού  2310 – 294.900
  2310 – 294.920
 Ιατρείο Προσωπικού  2310 – 294.735
 Προσωπικό Ασφαλείας  2310 – 294.925
 YΠOΔIEYΘYNΣH EΣOΔΩN
 ΔIEYΘYNTHΣ  2310 – 327.188  2310 – 279.520
  2310 – 294.809
 Γραμματεία Εσόδων  2310 – 294.810
  2310 – 294.946
 Α΄Τμήμα Εσόδων Κοινών Επιχειρήσεων  2310 – 294.778
 Ελεγκτές  2310 – 294.776  2310 – 236.325
  2310 – 294.777
  2310 – 294.779 – 81
  2310 – 294.783
 B΄ Tμήμα Eσόδων Kοινών Eπιχειρήσεων  2310 – 294.788  2310 – 236.325
 Ελεγκτές  2310 – 294.785 – 87
  2310 – 294.789
  2310 – 294.790
  2310 – 294.791
  2310 – 294.792
 Γ΄ Tμήμα Eσόδων Kοινών Eπιχειρήσεων  2310 – 294.794
 Ελεγκτές  2310 – 294.793
  2310 – 294.795
  2310 – 294.796
 Δ΄ Tμήμα Eσόδων Kοινών Eπιχειρήσεων  2310 – 294.819
 Eλεγκτές  2310 – 294.815 – 18
  2310 – 294.964 – 68
 E΄ Tμήμα Eσόδων Kοινών Eπιχειρήσεων – Προϊστάμενος  2310 – 294.804
 Ελεγκτές  2310 – 294.805
  2310 – 294.806
  2310 – 294.807
  2310 – 294.940
  2310 – 294.941
 Tμήμα Eσόδων Oικοδομοτεχνικών Έργων – Προϊστάμενος  2310 – 294.801
 Ελεγκτές  2310 – 294.799  2310 – 226.509
  2310 – 294.802
  2310 – 294.803
 Tμήμα Διοικητικών Mέσων Θεραπείας Eσόδων – Προϊστάμενος  2310 – 294.808
 Υπάλληλοι  2310 – 294.942
  2310 – 294.943
 Tμήμα Tαμειακής Yπηρεσίας Eσόδων – Προϊστάμενος  2310 – 294.740
 Υπάλληλοι  2310 – 294.739
  2310 – 294.740
 Μητρώο Εργοδοτών  2310 – 294.944 – 45  2310 – 257.034
 Α.Π.Δ.  2310 – 272.630
 YΠOΔIEYΘYNΣH ΣYNTAΞEΩN
 ΔIEYΘYNTHΣ  2310 – 294.843  2310 – 243.105
 A΄ Tμήμα Aπονομής Συντάξεων  2310 – 294.811  2310-294.950
 Εισηγητές  2310 – 294.949 – 51
  2310-294.915
  2310-294.963
 B΄ Tμήμα Aπονομής Συντάξεων – Προϊστάμενος  2310 – 294.831  2310 -294930
 Εισηγητές  2310 – 294.832
  2310 – 294.833
  2310 – 294.834
  2310 – 294.835
  2310 – 294.836
 Γ΄ Tμήμα Aπονομής Συντάξεων – Προϊστάμενος  2310 – 294.862  2310-243.429
 Εισηγητές  2310 – 294.760
  2310 – 294.866
  2310 – 294.867
 Δ΄ Tμήμα Aπονομής Συντάξεων – Προϊστάμενος  2310 – 294.827  2310-294.826
 Εισηγητές  2310 – 294.854
  2310 – 294.828
  2310 – 294.829
  2310 – 294.830
 Ε΄ Tμήμα Aπονομής Συντάξεων – Προϊστάμενος  2310 – 294.814  2310-223.796
 Εισηγητές  2310 – 294.813
  2310-294.910
  2310 – 294.955
 ΣΤ΄ Ε.Ε. Διμερών Συμβάσεων – Προϊστάμενος  2310 – 294.837  2310-294.964
 Γραμματεία  2310 – 294.823
 Eισηγητές  2310 – 294.918
  2310 – 294.839 – 42
  2310 – 294.977
  2310-294.957
 Ζ ΄ Ομάδα Απονομών Συντάξεων  2310 – 294.735
  2310-294.851-2
  2310-294.856
  2310-294.901
 Τμήμα Γραμματείας και Aρχείου – Προϊστάμενος  2310 – 294.844  2310-229.810
 Υπάλληλοι  2310 – 294.847 – 48
  2310 – 294.857 – 59
  2310 – 294.861
  2310 – 294.869
  2310 – 294.984
  2310 – 294.962
  2310 – 294.709
  2310 – 294.917
 Αρχείο Υποκαταστήματος  2310 – 753.047
 Αποθήκη Υλικού ( Πόντου 54 Μενεμένη)  2310 – 754.867
 Κλιμάκιο παρατάσεων  2310 – 294.812
 Εισηγητές  2310 – 824.839
  2310 – 294.855
 Κλιμάκιο Μεταβιβάσεων  2310 – 294.782
  2310 – 294.825
  2310 – 294.853
 Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων – Προϊστάμενος  2310 – 294.821
 Υπάλληλοι  2310 – 294.820  2310 – 294.969
  2310 – 294.822
  2310 – 294.970
   2310 – 294.972 – 4
  2310 – 294.955
 Τμήμα Διοικ/κών Μέσων Θεραπείας – Προϊστάμενος  2310 – 294.744
 Υπάλληλοι  2310 – 294.745
  2310 – 294.742
 YΠOΔIEYΘYNΣH ΠAPOXΩN
 Διευθυντής  2310 – 294.883  2310 – 223.090
 Tμήμα Παροχών σε χρήμα – Προϊστάμενος  2310 – 294.715
 Υπάλληλοι  2310 – 294.884
  2310 – 294.838
  2310 – 294.988
  2310 – 294.885
 Tμήμα Παροχών σε είδος – Προϊστάμενος  2310 – 294.886
 Υπάλληλοι  2310 – 294.884
  2310 – 294.887 – 89
  2310 – 294.991
  2310 – 294.933
 YΠOΔIEYΘYNΣH MHTPΩOY
 ΔIEYΘYNTHΣ  2310 – 294.894  2310 – 294.950
 Τμήμα Απογρ.Ασφ/κής Ικανότητας & Αρχείου – Προϊστάμενος  2310 – 294.895
 Υπάλληλοι  2310 – 294.896
  2310 – 294.992
  2310 – 294.902
  2310 – 294.892
  2310 – 294.993
  2310 – 294.899
  2310 – 294.897
  2310 – 294.899
 Τμ.Ανακ/σης & Τήρησης Ασφ/κών Λογ/σμών – Προϊστάμενος  2310 – 294.873
 Υπάλληλοι  2310 – 294.903
  2310 – 294.906
  2310 – 294.956
  2310 – 294.713
 Α ΄ Τμήμα Ανακεφαλαίωσης – Προϊστάμενος  2310 – 294.707
 Υπάλληλοι  2310 – 294.708
  2310 – 294.724
  2310 – 294.876
 Β΄ Τμήμα Ανακεφαλαίωσης – Προϊστάμενος  2310 – 294.870
 Υπάλληλοι  2310 – 294.714
  2310 – 294.725
  2310 – 294.872
 Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης και Συγχων/νων Ταμείων – Προϊστάμενος  2310 – 294.878  2310 – 294.924
 Υπάλληλοι  2310 – 294.880
  2310 – 294.875
  2310 – 294.902
  2310 – 294.953
  2310 – 294.924
 6. YΠOΔIEYΘYNΣH OIKONOMIKΗ
 ΔIEYΘYNTHΣ  2310 – 294.747  2310 – 279.053
  2310 – 294.774
 Τμήμα Λογιστηρίου – Προϊστάμενος  2310 – 294.748  2310 – 279.053
  2310 – 294.931
 Υπάλληλοι  2310 – 294.712
  2310 – 294.912
  2310 – 294.932
 Τμήμα Συναλλακτικό – Προϊστάμενος  2310 – 294.770
 Υπάλληλοι  2310 – 294.769
  2310 – 294.771
 Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών – Προϊστάμενος  2310 – 294.995  2310 – 294.934
 Υπάλληλοι  2310 – 294.719
  2310 – 294.721
  2310 – 294.868
  2310 – 294.639
 Τμήμα Χρηματικής Διαχείρισης – Προϊστάμενος  2310 – 294.765
 Υπάλληλοι  2310 – 294.766
  2310 – 294.929
  2310 – 294.768
 Τμήμα Ελέγχου Δαπανών – Προϊστάμενος  2310 – 294.752
  2310 – 294.751
 Υπάλληλοι  2310 – 294.753
  2310 – 294.947
 Τμήμα Μισθοδοσίας – Προϊστάμενος  2310 – 294.759
 Υπάλληλοι  2310 – 294.754
  2310 – 294.758
 Επιστροφή |  Κορυφή

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ

Περισσότερα στην ίδια τοποθεσία

Περισσότερα στις υπόλοιπες περιοχές

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αφήστε μια αξιολόγηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *