ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail doythivas@2466.syzefxis.gov.gr
FAX 2262027644
Αυτοκίνητα 2262352217, 2262352218, 2262029311
Βεβαίωση 2262352240, 2262026956
Γραμματεία 2262352234, 2262027664
Διαχείριση 2262352242, 2262027895, 2262026470
Εισόδημα 2262352217, 2262352218, 2262029311
Ενημερότητες 2262352235, 2262026470
Εξοδα 2262352240, 2262026956
Επιστροφές 2262352243, 2262026470
Εσοδα 2262352240, 2262026956
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2262352215, 2262352216, 2262029311
Κεφάλαιο 2262352220, 2262352221, 2262026990
Μητρώο 2262352226, 2262027664
Προϊστάμενος 2262352218, 2262029311
Πρωτόκολλο 2262352232, 2262027664
Τ. Π. και Δανείων 2262352242, 2262027895, 2262026470
Ταμείο 2262026470
Φ.Π.Α. 2262352215, 2262352216, 2262029311

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα

-

Τρίτη

-

Τετάρτη

-

Πέμπτη

-

Παρασκευή

-

Σάββατο

-

Κυριακή

-

Διεύθυνση

Η Διεύθυνσή μας:

Επαμεινώνδα 11 Θήβα (τ.κ. 322 00)

GPS:

38.3173799, 23.178597699999955

Ιστός:
Πατήστε το κουμπί για να δείτε τον χάρτη.